Derfor ligger det tre tyske krigsskip til kai på Stangnes

En tysk fregatt, en tysk korvett og et tysk logistikkfartøy ligger til kai på Stangnes. Der vil de ligge til over helga.

I alt tre tyske krigsskip ligger til kai på Stangnes.   Foto: Kjell Rune Henriksen

nyheter>>

Ifølge Forsvaret driver de tyske skipene med det som karakteriseres som «Nato-aktivitet» langs kysten av Nordland og Troms.

– De har søkt om diplomatisk klarering og har fått det. Fartøyene har en god dialog med norske myndigheter. De kommer til å operere utenfor kysten av Nordland og Troms kommende uke. Også denne aktiviteten er godt koordinert med oss, og vi ser for oss samtrening med norske styrker, sier oberstløytnant Ivar Moen ved forsvarets hovedkvarter (FOH).