– Ikke dette vi har bedt om: Aktivitetsportalen skal bidra til inkludering, men noen aktiviteter ekskluderes

Torsdag presenterte Dorthe Westgaard i Frivillighet Norge den nasjonale aktivitetsportalen Ungfritid.no for Forebyggende Forum i Harstad. Halvard Bakklund, enhetsleder for kultur, er ikke fornøyd.

Mariann Elise Førli Karlsen, Lise Voktor, Ole Martin Melbøe Nygård, Marianne Johansen, og Halvard Bakklund.   Foto: Marie Øvrum / Øivind Arvola (arkiv)

nyheter>>

– De kommunale fritidsklubbene kan registrere seg i portalen. Hva med svømmehaller, kulturhus, bibliotek, treningssenter - og kulturskolen?, spør Halvard Bakklund, tidligere kulturskolerektor og nå enhetsleder for kultur i kommunen.

Harstad skal være pilotkommune for å teste ut portalen Ungfridtid.no. Onsdag presenterte Westgaard også løsningen for Ungdomsrådet. Der fikk hun flere positive tilbakemeldinger, men Ungdomsrådet stilte spørsmål ved hvorfor ikke alle slags fritidstilbud var inkludert, deriblant Kulturskolen.