Ny rapport: 83 som har mottatt tjenester fra kommunen er blitt alvorlig skadet

I 2020 har kommunen registrert i alt 902 saker om såkalte avvik som har fått konsekvenser for personen som mottar tjenesten.

Det er registrert 90 fall på sykehjem eller bosenter i 2020 som er kategorisert som alvorlig eller svært alvorlig. ILLUSTRASJONSFOTO  Foto: Trond Sandnes

nyheter>>

I en årlig orientering om avvik fra kommuner, er det registret 645 avvik som handler om mangler i tjenesten som kommunen skal levere. Av dem er 604 avvik i helse og omsorg. Kommunen presiserer at dette hovedsakelig er innen hjemmetjenester.

«Kun 25 avvik er registrert med personalmangel som årsak», skriver kommunen i rapporten.