Vurderer å bruke 15 millioner kroner på nye LED-armaturer til gatebelysning i Harstad

Tirsdag skal sak om ledlys behandles i klimautvalget. 

Elg i gatelys (illustrasjonsfoto)  Foto: Privat (arkiv)

nyheter>>

Det er kommunedirektørens tilrådning at Harstad kommunestyre vedtar å skifte ut alle konvensjonelle gatelysarmatur til LED-armaturer i perioden 2021–2023.

Investering på 15 millioner

Det er planlagt at utskiftningen skal gjøres innenfor en investeringsramme på 15 millioner kroner i løpet av prosjektperioden. Dette skal finansieres med låneopptak, står det i saksdokumentet.