Nå kan du bidra til å at eldre i Harstad får hilse på gårdsdyr

Harstad kommune ønsker at gårder som kan bidra med aktiviteter for å motvirke ensomhet blant eldre tar kontakt.

Foto: Terje Bendiksby / NTB 

nyheter>>

Gårder som ønsker å bidra med aktivitetsfremmende og ensomhetsforebyggende tiltak overfor eldre i Harstad, oppfordres til å levere sine tilbud innen 29. april, skriver Harstad kommune på sin hjemmeside mandag.

Tiltakene forventes å være i aktiv drift i perioden juni-november 2021.


Mandag: Fire pasienter på vent på sykehuset

Klokken ett mandag hadde UNN Harstad fire utskrivningsklare pasienter.


Skal motvirke ensomhet

Aktivitetene skal være relatert til gårdsdrift og kontakt med dyr.

Det overordnede målet er at tiltakene skal motvirke ensomhet, og øke aktivitetsnivået blant beboere i sykehjem og bosenter, brukere av dagaktivitetstilbud for eldre og hjemmeboende eldre over 67 år, skriver Harstad kommune.

Delmål 1: Besøk av gårdsdyr og mulighet til å besøke gård.

Beboere i sykehjem, bosenter og dagaktivitetstilbud skal få mulighet til aktivitet gjennom kontakt med gårdsdyr og besøk på gård. Aktivitetene skal bidra til opplevelse av mestring, sansestimulering og gode minner.

Ramme: Inntil kr. 410.000.

Delmål 2: Aktivitetstilbud til fast brukergruppe på gård.

Tilbud om gårdsbesøk for å motvirke ensomhet og nedsatt aktivitetsnivå blant hjemmeboende eldre over 67 år. Tiltaket gjelder både brukere av hjemmetjenesten og øvrige hjemmeboende eldre, som ikke har andre kommunale tjenestetilbud.

Ramme: Inntil kr. 340.000.


Ber politikerne godkjenne rettsforlik, kjøper eiendom for 3,9 mill. og betaler 1,4 mill. i erstatning

Eierne av boligeiendommen Bjarne Erlingsøns gate 25 tok i fjor ut stevning mot Harstad kommune for påståtte setningsskader etter gravearbeid utført i samme gate. Nå har partene inngått forlik.