Rettssak mot overgrepstiltalt eks-lærer:

Fikk nye opplysninger i saken: Mener gjentakelsesfaren er høyere enn først antatt

Sakkyndige har endret risikoen for tilbakefall for den overgrepstiltalte eks-læreren fra lav til moderat etter at det kom inn 600 sider med ny informasjon i saken.

Nye vurderinger fra sakkyndig ble lagt fram i retten tirsdag.   Foto: Thor Anders Angelsen

nyheter>>

Dette er eks-læreren tiltalt for

Han erkjenner kun delvis skyld i tiltalepunktet som gjelder å ha vært i besittelse av fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn, samt for å ha anskaffet fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserte barn. Strafferammen for punkt 1 er fengsel i inntil tre år.

  • Mannen er tiltalt for to tilfeller for å ha hatt seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år eller fått et barn mellom 14 og 16 år til å utføre handlinger som svarte til seksuell omgang med seg selv. Dette utgjør tiltalepunkt 1 og 2.
  • For i ord eller handling å ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd i nærvær av eller overfor barn under 16 år.
  • For å ha vært i besittelse av fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn.
  • For å ha forsøkt å anskaffe fremstilling som seksualiserte barn. Med barn menes person under 18 år.

Sakkyndig hadde allerede konkludert i sin vurdering at det var lav gjentakelsesfare for mannen i 40-årene.

Etter dette kom det 600 sider med ny informasjon i saken, ba Trondenes tingrett de sakkyndige om å lage en tilleggserklæring.