Ber om lov til å bruke dobbelt så mye kjemikalier på lufthavnen

Avinor har søkt Statsforvalteren om oppdatert utslippstillatelse for lufthavnen i Evenes i forbindelse med Forsvarets etablering av fremskutt base for militære jagerfly og maritime overvåkingsfly.

HØRING: Søknad fra Avinor om endret tillatelse for utslipp av avisingskjemikalier har høringsfrist 23. april.  Foto: Øivind Arvola (arkiv)

nyheter>>

I søknaden viser Avinor til at Forsvaret planlegger etablering av fremskutt operasjonsbase for kampfly på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes, der de første F-35-flyene ankommer høsten 2021, og skal være fullt operative innen 1. januar 2022.

– I tillegg til F-35-flyene, skal maritime patruljefly (MPA) stasjoneres på lufthavnen, og det skal bygges en egen hangar og egne flyoppstillingsplasser for disse på lufthavnens sørvestre område.