Ordførere reagerer sterkt på at det anbefales å flytte Heimevernet fra Bjerkvik til Tromsø: – Fremstår som lite gjennomtenkt

Harstad-ordfører Kari-Anne Opsal og Evenes-ordfører Terje Bartholsen liker dårlig at en fersk utredning slår fast at HV-16 anbefales flyttes fra Bjerkvik til Tromsø.

KRITISKE: Både Harstad-ordfører Kari-Anne Opsal (Ap) og Evenes-ordfører Terje Bartholsen (Ap) mener Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16 (HV-16) må være stasjonert der den er stasjonert i dag, på Elvegårdsmoen i Bjerkvik.  Foto: Frank R. Roksøy/Håkon Wikan (arkiv)

nyheter>>

– Jeg synes generelt det er bra at man ser på lokaliseringer og organiseringer slik at man får gode løsninger, men denne anbefalingen fremstår som lite gjennomtenkt, sier Bartholsen.

Avisen Fremover skriver at avdelingen for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging i Forsvarsdepartementet har levert en anbefaling om endringer i grensene til de fleste av landets heimevernsdistrikter. I tillegg anbefales det å flytte Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16 (HV-16) fra Bjerkvik til Tromsø.