UiT reforhandler 600 utvekslingsavtaler – over 200 studenter har søkt seg ut til høsten

Foreløpig har få av studentene som har søkt seg ut til høsten, valgt å trekke søknaden sin.

UTVEKSLING: Universitetet i Tromsø reforhandler 600 europeiske utvekslingsavtaler, hvorav 70-80 av dem forventes å gå ut.   Foto: Ronald Johansen

nyheter>>

UIT - Norges arktiske universitet jobber for tiden med å reforhandle 600 utvekslingsavtaler med universiteter i hele Europa. Disse avtalene skulle i utgangspunktet utgå i fjor, men ettersom koronasituasjonen har ført til forsinkelser i ferdigstillingen av langtidsbudsjettet, vil de aller fleste reisemålene være tilgjengelige for UiT-studenter ut året.

Seksjonssjef for internasjonalt samarbeid ved UiT, Sigrid Ag, forklarer at de nye utdanningsprogrammene i EU, kalt Erasmus+, hver har syv års varighet.