Et skip for alle, der alle har sine historier

Alle har sin egen historie fra hurtigruta, og Nye Hurtigrutemuseet vil nok vekke mange minner, tror Lina Vibe.
nyheter>>

Visst skal det nye Hurtigrutemuseet fortelle mange historier når besøkende går sin rundgang, men like fullt er det knapt mulig å fortelle alt.

– Alle har si egen historie fra hurtigruta, og museet inviterer gjerne gjestene til å fortelle si historie, sier en forventningsfull enhetsleder for Hurtigrutemuseet og prosjektleder for Nye Hurtigrutemuseet for Museum Nord, Lina Vibe, til Vesteraalens Avis.