Kommunestyret:

- Kommunen har bra med fagarbeidere, men litt færre lærlinger enn målet

Arild Kulseng-Hansen (Sp) stilte spørsmål til ordføreren om ståa rundt lærlinger og fagarbeidere innen de tekniske avdelingene.

  Foto: Illustrasjon - Mette Helene Berger Amundsen

nyheter>>

Ordføreren sa i sitt svar at Harstad kommune har en god fagarbeiderdekning og få ufaglærte innenfor de områdene som det er stilt spørsmål om. Totalt er det 74 ansatte innen de tekniske områdene.

– Når det gjelder antall lærlinger og fagområder vi kan godkjennes som lærlingebedrift for, har vi derimot mer å gå på, innrømmer Kari-Anne Opsal (Ap).