Koronarammet innsamlingsaksjon: Konfirmant Sandra (14) finner kreative løsninger for skaffe til veis penger

Årets fasteaksjon er godt i gang, men den krever at konfirmantene har god fantasi når det kommer til å samle inn penger. Sandra Viktoria Brauckmann (14) har kommet på flere løsninger som gjør at pengene renner inn.

Sandra Viktoria Brauckmann (14) går mye på tur med hunden for å samle inn penger til fasteaksjonen.  Foto: Privat

nyheter>>

Hvert år før påske pleier kirkens konfirmanter og andre frivillige å gå rundt med innsamlingsbøsser og samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid. I år som i fjor lar det seg ikke gjøre på grunn av koronasituasjonen.

Pengene i årets innsamlingsaksjon går til å styrke vannkvalitet- og tilgjengelighet i fattige land. Kirkens Nødhjelp jobber med forebyggende vannarbeid ved blant annet å bygge håndvaskstasjoner, kjøre ut vannbiler og drive opplæring i hygiene for å forebygge covid-19 i fattige land.