Visit Harstad blir en del av en ny reiselivssatsing i Nord-Norge

Visit Harstad og de andre destinasjonsselskapene i Nord-Norge har opprettet et helt nytt forum som skal gi bedre samarbeid.

NØDVENDIG: Jan-Erik Kristoffersen, daglig leder i Visit Harstad, er glad for at destinasjonsselskaper i landsdelen har etablert et felles forum får å kunne dele erfaring og kunnskap.  Foto: Håkon Wikan (arkiv)

nyheter>>

Daglig leder Jan-Erik Kristoffersen i Visit Harstad mener det nye destinasjonsforumet er med på å bidra til tettere og mer strukturert samarbeid.

– Det var rett og slett behov for å formalisere et forum for destinasjonsselskaper i landsdelen. Det er med på å bidra til at man kan ta opp saker og diskutere med andre i bransjen, sier Kristoffersen til Harstad Tidende.