Nå skal ny fagskole for brann og redning til 620 mill. legges på anbud

Fagskolen bygges på tomten til Norges Brannskole på Fjelldal i Tjeldsund.

BRANNMANN: Per-Willy Amundsen fikk en skikkelig utfordring da han skulle slukke en oljebrann på brannskolen i Fjelldal under en demonstrasjon i 2017. Arkivfoto 

nyheter>>

I en pressemelding skriver Statsbygg at Justis- og beredskapsdepartementet har bedt Statsbygg om å bygge en ny fagskole for brann- og redningspersonell i Tjeldsund. Nyheten er at denne nå leges ut på anbud og således er ett stort skritt nærmere realisering.

– Fagskolen skal bli den nasjonale utdanningsinstitusjonen innen brann og redning. Skolen, som blir underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), vil tilby en toårig utdannelse for brann- og redningspersonell. Utlysningen av entreprisene vil skje i Mercell-portalen nå i begynnelsen av mars, skriver Statsbygg.