Nå går fristen ut for å søke barnehageplass

Mandag er siste frist for å søke barnehageplass

  Foto: Gorm Kallestad/NTB

nyheter>>

Hovedopptak til barnehageplasser som er ledige fra barnehageårets start i august foretas gjennom et årlig hovedopptak med søknadsfrist 1. mars.

Barnet har lovfestet rett til plass i kommunen barnet bor i. Det betyr at dersom det ikke er ledig plass i barnehagene du har satt opp i søknaden, vil du få tilbud om plass i en barnehage du ikke har søkt, skriver Harstad kommune på sin nettside.

Ifølge kommunen gjelder lovfestet rett til barnehageplass kun i hovedopptaket.

"Barn som er fylt ett år i august har rett til plass fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november har etter søknad rett til plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyllet ett år", opplyser kommunen.

Hovedopptak til barnehage er samordnet for kommunale og private barnehager.