Forventer stor innrykk: Øker testkapasiteten på Rødbergveien

Harstad kommune har en backup-plan med å opprette et sekundært korona-teststed er foreløpig skrotet.

Testsenteret på Rødbergveien.  Foto: Frank R. Roksøy

nyheter>>

Isteden økes testkapasiteten på Rødbergveien, av praktiske årsaker etter at det lørdag kveld ble lagt ut mange nye timer for testing søndag. Rødbergveien skal være åpen fra formiddagen.

– Det var vurdert å åpne et annet sted enn Rødbergveien. På en søndag ble det vanskelig å få til. Vi har heller gjort litt om på hvordan det blir håndtert på Rødbergveien, sier Øivind Arvola, kommunikasjonssjef i Harstad kommune.

Utvidelsen er basert på at de fleste vil ordne seg time digitalt.

– Det er gjort en vanvittig innsats for å få folk på jobb på kort varsel og å skalere opp testkapasiteten. Vi må gjøre en ordentlig innsats for å teste så mange som mulig søndag, sier Arvola.

Ber folk møte presist

Bemanningen på Rødbergveien økes også i den forstand at det vil være personell på stedet som er behjelpelig med trafikksituasjonen og øvrig logistikk.

– Vi er avhengige av at folk møter cirka når de har time. Skal vi teste flere hundre i dag, vil det fort kunne bli kaotisk. Vi forsøker å gjøre tiltak som skal bøte på dette. Dette er den raskeste måten å få teste flere på, sier Arvola – som også kommer med en oppfordring:

– Har du time 13.30, så kom rett før timen – ikke klokka 13. Folk får time annethvert minutt.

Her bestiller du time