Studenter får tilbud om ekstra lån og stipend: Dette er "Studentpakken"

I dag får de første studentene tilbud om å søke et tilleggslån på 26 000 kroner. 10 400 kroner av lånet kan senere bli omgjort til stipend, skriver kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Tilbud om tilleggslån: Studentene må kunne dokumentere nedgang i arbeidsinntekt for å ha rett til lånet, ikke bare for å få omgjøring til stipend.  Foto: Terje Pedersen /NTB

nyheter>>

– Bare et par dager etter at Stortinget vedtok de nye økonomiske tiltakene sendes altså de første tilbudene ut til studentene, og de som søker vil raskt få penger på konto. Det betyr mye for de studentene som har mistet inntekt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Lånekassen sender ut e-poster om mulighet til å søke om tilleggslånet puljevis, og studentene kan søke så fort de har mottatt e-posten, i følge Lånekassen.

– I løpet av de nærmeste dagene vil studenter som mottar lån og stipend dette semesteret, få en e-post fra Lånekassen om at de kan logge seg inn på Dine sider for å søke. De som søker, må fylle ut en egenerklæring som bekrefter nedgang i inntekt i perioden 16. juni i fjor til 15. juni i år på grunn av koronapandemien. De vil senere bli bedt om å dokumentere dette. Lånet blir utbetalt i løpet av et par dager etter at avtalen om støtte er signert, sier Anette Bjerke, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.


Koronasmitte ved UiT Harstad

En av de fire som torsdag testet positivt er student ved UiT i Harstad. – Nå må vi finne ut nøyaktig hvor på campus vedkommende har vært, sier campusdirektør Karl Erik Arnesen.


Sjekk om du oppfyller kravene til tilleggslån og stipend før du søker

– Det er viktig å være sikker på at du har rett til tilleggslånet før du søker, står det i pressemeldingen.

Studentene må kunne dokumentere nedgang i arbeidsinntekt for å ha rett til lånet, ikke bare for å få omgjøring til stipend. Om man tar opp lånet uten å kunne dokumentere nedgang i inntekt, kan det få konsekvenser for rettighetene til å få studielån senere.

Dokumentasjonen skal ikke sendes inn nå, men alle som får lånet, vil bli bedt om å sende inn senere, opplyser kunnskapsdepartementet.

Dokumentasjonen kan for eksempel være en signert bekreftelse fra arbeidsgiver som viser datoen du ble permittert, oppsagt eller fikk redusert inntekt som følge av koronasituasjonen.


Rekk ut en hånd, det er enkelt

I snart ett år har vi stått sammen om en felles dugnad for å bekjempe koronaviruset. Det har kostet mye for mange. Det ikke kostnaden målt i kroner jeg tenker på, men de mange sitter ensomme hjemme.


Dette er innholdet i Studentpakken:

  • Studenter som har mistet inntekt på grunn av koronapandemien, kan søke Lånekassen om å få et tilleggslån på 26 000 kroner. 40 prosent, tilsvarende 10 400 kroner, vil bli gjort om til stipend.
  • Det gjøres midlertidig unntak fra borteboerkravet for vårsemesteret 2021. Det betyr at de som flyttet hjem til foreldrene sine på grunn av koronasituasjonen, blir regnet som borteboer våren 2021. Man må være borteboer for å få lånet omgjort til stipend.

  • Det gjøres midlertidig fritak for inntektsgrensen ut året for studenter som arbeider i helse- og omsorgssektoren, politistudenter og studenter som blir beordret til beredskapsarbeid gjennom Heimevernet eller Sivilforsvaret.

  • Ordningen med utvidet rett til betalingsutsettelser videreføres ut juni 2021. Det betyr at de som betaler tilbake på studielånet kan utsette betalingen uten å bruke av den ordinære potten på 36 betalingsutsettelser.

  • 150 millioner kroner for at fagskoler, høyskoler og universiteter kan lønne studenter for å gi faglig oppfølging av andre studenter.
  • 50 millioner kroner for å lønne studenter som skal bidra til at de sosiale lavterskeltilbudene når ut til alle studenter.
  • Ytterligere 20 millioner kroner til slike lavterskeltilbud, og 10 millioner kroner til arbeidet med studentenes psykiske helse. 8,5 av disse fordeles til studentsamskipnadene mens 1,5 millioner kroner vil Helse- og omsorgsdepartementet tildele til Mental Helses studenttelefon. Stortinget har også lagt til 1 million kroner til Mental Helses chattefunksjon.

Leder:

Mange studenter sliter tungt, men nå er situasjonen kritisk, fastslår Mental Helse

Organisasjonen Mental Helse åpnet mandag en egen studenttelefon og beskriver tiltaket som å «trykke på den store røde knappen».