Dette er endringene i hurtigbåttilbudet fra 1. mars

I november 2021 vedtok fylkesrådet justeringer for å imøtekomme innsparingskravene for kollektivtransporten i Troms. Forslag for hurtigbåt har vært på høring til berørte kommuner og fylkesrådet har vedtatt hvilke justeringer som nå gjennomføres.

Mandag kommer flere ruteendringer i hurtigbåttilbudet.  Foto: Stian Andre Lund (arkiv)

nyheter>>

Fylkesrådet har vært i dialog med kommuner og berørte, og behandlet innsparingstiltak for kollektivtrafikken i Troms.

Følgende justeringer gjennomføres fra 1. mars 2021, opplyser samferdselsdivisjonen for Troms og Finnmark fylkeskommune i en pressemelding: