Nå er det tatt ut tiltale etter dyretragedien i Målselv

I september i fjor ble 80 sauer funnet døde i et fjøs i Målselv. Nå er saken ferdig etterforsket og det er tatt ut tiltale i saken..

TILTALE: Politioverbetjent Kathrine Grimnes bekrefter at det er tatt ut tiltale etter dyretragedien i Målselv. Foto: Maria Holm Simonsen  Foto: Maria Holm Simonsen

nyheter>>

– Tiltalen er klar, og neste skritt er at saken blir beramma for domstolen. Tiltalebeslutninga var klar 21.1, forteller politioverbetjent Kathrine Grimnes ved Målselv lensmannskontor til Nye Troms.

I september i fjor dro politiet og Mattilsynet ut til et gårdsbruk i Målselv for å gjøre undersøkelser på bakgrunn av en bekymringsmelding. På gården fant de 80 døde sauer, og 11 sauer som var i så dårlig forfatning at de ble nødslaktet på stedet.