Ser urovekkende utvikling: – Dette er Harstads største utfordring

Kommunedirektør Hugo Thode Hansen mener aldersutviklingen i Harstad gir grunn til bekymring.

ADVARER: Kommunediretktør Hugo THode Hansen påpeker at befolkningen i kommunen blir stadig eldre.   Foto: Odd Leif Andreassen

nyheter>>

Helse og omsorg brukte i 2020 48,8 millioner kroner i mer enn budsjetter. Det utgjør et negativt avvik på 6,2 prosent, av et totalbudsjett på 785 millioner kroner for sektoren.


Kommunen går 21 millioner i pluss

Harstad kommune la fram regnskapstallene for 2020 mandag formiddag. Det viste at kommunen har gått i pluss under koronaåret.


– Hjemmetjenesten står for mesteparten av merforbruket sammen med heldøgns omsorg, forklarte kommunedirektør under presentasjonen mandag formiddag.