Kommunen går 21 millioner i pluss

Harstad kommune la fram regnskapstallene for 2020 mandag formiddag. Det viste at kommunen har gått i pluss under koronaåret.

  Foto: Knut.Godo@ht.no

nyheter>>

Kommunen har omsatt for 2,3 milliarder kroner, med et mindreforbruk (overskudd) på 21,3 millioner kroner. Kommunestyret hadde budsjettert med et negativt driftsresultat på - 8,7 million kroner.

Gjelden er ved årets utgang på 2,945 milliarder kroner, mens oppsparte midler er på 285 millioner kroner.