Helse og omsorg bruker betydelig mer, mens skolene sparer

Helse og omsorg bruker 48,8 millioner kroner i merforbruk. Samtidig er det andre sektorer som bruker mindre.

Ifølge kommunedirektør Hugo Thode Hansen er det i hjemmetjenesten at merforbruket er størst i Harstad.   Foto: Frank R. Roksøy

nyheter>>

Budsjettoverskridelsen på helse og omsorg i 2020 utgjør et negativt avvik på 6,2 prosent, av et totalbudsjett på 785 millioner kroner.

– Hjemmetjenesten står for mesteparten av merforbruket sammen med heldøgns omsorg, forklarte kommunedirektør Hugo Thode Hansen under sin presentasjon av regnskapstallene for 2020 mandag formiddag.