Frifunnet for vold mot politimann på Sortland

Vesterålen tingrett har frifunnet en mann for spark og spytting mot en politibetjent ved Sortland lensmannskontor.

  Foto: Kyrre Lien / NTB

nyheter>>

Den tiltalte mannen fra Sortland var i utgangspunktet i tingretten for å svare for fire andre tiltalepunkter som omfattet tre brudd på veitrafikkloven og ett brudd på legemiddelloven.

Gjennom en beslutning hos politimesteren i Nordland om tilleggstiltale fra 15. januar i år, mente politiet at mannen også burde straffes for å hindre en offentlig tjenestemann i å utføre jobben sin.