Ålegresset på Rødskjær til mekling

I mars vedtar kommunestyret reguleringsplanen, så går Rødskjær-prosjektet til mekling hos kommunaldepartementet. Dette samtidig som prosjektutvikleren har sluttet.

Rødskjær næringsområde  

nyheter>>

Kommunedirektør Hugo Thode Hansen, som sitter i styringsgruppen, sier godkjennelsen av reguleringsplanen blir en viktig milepæl for industriområdet.

- Reguleringsarbeidet har tatt lenger tid enn forventet, men i neste måned vil den bli vedtatt av kommunestyret. Da sendes saken til mekling for å få løst en innsigelse fra Fiskeridirektoratet om en forekomst av ålegress.