Sivilforsvaret øker beredskapen i distriktet

På grunn av vintertørke har flere kommuner i Midtre-Hålogaland sivilforsvarsdistrikt utfordringer med vannforsyning til sine innbyggere.

  Foto: Sivilforsvaret/Håvard Solhaug

nyheter>>

Dette har de siste dager vært viktig tema på Statsforvalterens møter med kommuner og Sivilforsvaret i Nordland samt Troms og Finnmark.

For å møte situasjonen med mulig vannmangel har Sivilforsvaret økt beredskapen i distriktet. Dette gjelder for områdene Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms.