Nå er det samiske flagget heist. Markeringen kan begynne

Ordfører Kari-Anne Opsal og komitéen hedret samene og deres kultur, og lørdag ønsket de samenes nasjonaldag velkommen til Harstad.

FLAGGHEISING: Harstadordfører Kari-Anne Opsal ønsket samenes nasjonaldag for velkommen til byen.   Foto: Kristine Hals

nyheter>>

Ordføreren refererte til Kong Harald i talen.

– Norge er et land som er bygd på to territorier, og det er derfor naturlig at vi har to nasjonaldager, sier Opsal.