Rødskjær-utbygging avhengig av at ny milliard-vei bygges som planlagt

Det ligger an til investeringer på 500 millioner kroner på Rødskjær. Om Hålogalandsveien forsinkes i Nasjonal Transportplan vil det få konsekvenser for Harstad havns prestisjeprosjekt.

OMFATTENDE: Den planlagte storhavna på Rødskjær. Illustrasjon: Harstad Havn 

nyheter>>

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har i forbindelse med nasjonal transportplan (NTP) for 2022–2033 uttalt at noen av de største prosjektene i nasjonal transportplan må ses på med nye øyne etter koronapandemien. Uttalelsen har fått flere til å frykte at det blant annet betyr en nedprioritering av den planlagte Hålogalandsveien.

RASK: E10 Hålogalandsveien er på alle måter et stort veiprosjekt.   Foto: Illustrasjon Statens vegvesen.

Selve utbyggingen skal være et prosjekt i samarbeid mellom det offentlige og private aktører, såkalt OPS-prosjekt. Dermed skal de rundt 10 milliardene veien koster nedbetales over 25 år etter at den er ferdigstilt. I skrivende stund ligger den an til å bli ferdig i 2027.