Harstad-duo på Stortinget: - Vil stemme mot en forsinkelse av Hålogalandsveien

Dersom Hålogalandsveien ikke prioriteres i nasjonal transportplan vil Kent Gudmundsen (H) stemme mot egen regjering, mens Per-Willy Amundsen forsikrer om at det er uaktuelt for Frp å godta en utsettelse.
nyheter>>

Samferdselsminister Knut Arild Hareides (KrF) uttalelser i forbindelse med nasjonal transportplan (NTP) for 2022–2033) om at noen av prosjektene i planen må ses på med nye øyne etter koronapandemien har fått en rekke aktører i hålogalandsregionen til å reagere.

Blant annet vil Harstad kommunes prestisjeprosjekt på Rødskjær påvirkes betydelig dersom veien utsettes.