Bruker en fjerdedel av skolebudsjettet på spesialundervisning – nå kommer statsforvalteren på tilsyn

Andøy kommune bruker langt mer på spesialundervisning enn de fleste sammenlignbare kommuner. Nå skal statsforvalteren i Nordland føre tilsyn med kommunen.

PERFEKT: Skolefaglig rådgiver: Sveinung Ellingsen er fornøyd med at statsforvalteren i Nordland nå skal gjøre tilsyn med spesialundervisningen ved Andenes skole akkurat i det en arbeidsgruppe skal vurdere organiseringen av spesialundervisningen.  Foto: Arkivfoto: Tony Gulla Sivertsen

nyheter>>

Mandag 18. januar var det i Andøy kommunes postjournal dokumenter knyttet til 18 vedtak om spesialundervisning. Det har også vært en rekke klagesaker.

– I 2019 fikk 13,8 prosent av elevene i Andøy spesialundervisning. Sammenlignbare kommuner har et snitt på 9,7 prosent av elevene. Snittet i Norge er 7,8 prosent av elevene, mens snittet i Nordland er 9,7 prosent. Vi ligger godt over sammenlignbare kommuner, sier skolefaglig rådgiver Sveinung Ellingsen.