Rovvilt tok færre sauer i 2020: Ikke ulven som tok flest

Antall sauer tatt av rovvilt mer enn halvert siden 2010. Årsakene er sammensatt.

Sauene på bildet er av typen gammelnorsk sau.  Foto: Ann-Helen Benjaminsen (arkiv)

nyheter>>

I en pressemelding skriver Miljødirektoratet at årsakene til at færre sauer ble tatt av rovvilt i 2020 enn tidligere er sammensatt:

– Det er gledelig at nedgangen fortsetter, selv om hvert tap er alvorlig for de som opplever å miste dyrene sine. Vi ser at det har god effekt å skille rovvilt og beitedyr med bruk av forvaltningsområder. I tillegg har vi og Statsforvalteren en god dialog med sauenæringen og lokale aktører når det gjelder tiltak og vi gjør uttak av skadegjørende rovvilt, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.