Oppvekstutvalget enstemmig om Mustapartajordet for Bergseng skole: - Ønsker idrettshall

Torsdag møttes utvalg for oppvekst og kultur, digitalt, for å diskutere tomtevalget for nye Bergseng skole.

SKISSE: Det lilla skraverte feltet til venstre på skissen er området skoletomta ligger. FOTO: HARSTAD KOMMUNE 

nyheter>>

Ikke overraskende, etter tidligere uttalelser fra utvalgsleder Edvin Eriksen (SV) å dømme, har oppvekstutvalget bestemt at de ønsker Mustapartajordet som tomt for nye Bergseng Skole.


Full jubel over tomtevalg: Her skal den nye skolen bygges

Tomtevalget for nye Bergseng skole skal avgjøres i kommunestyret 28. januar, men allerede nå er det klart at det blir flertall for Mustapartajordet.  


– Vi ønsker nå at vi ikke bruker så mye mer til fram og tilbake, men setter foten ned for ett alternativ. Det har også foresatte etterspurt, innledet Eriksen møtet.