Hålogalandsveien noe forsinket

Forarbeidene til prosjekt E10/Rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt går som planlagt. Samtidig er mulig oppstart utsatt minst ett år.

Lofastkrysset blir en del av Hålogalandsveien. 

nyheter>>

Vol.no: Bevilgningen på 106 millioner kroner i 2021 sikrer veivesenets fremdrift med grunnerverv, særskilt granskning av kulturminner, flytting av høyspentlinjer og strømforsyning.

Det arbeidet skal etter planen i hovedsak være ferdig i 2022, men noen forarbeider vil fortsette i 2023, opplyser Reidar Johansen i Statens vegvesen, prosjektleder for Hålogalandsveien til VOL.