– Jeg har blitt spurt, kan ikke du være på land da?

I dag møtte fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen kvinnelige fiskere til nettmøte om likestilling i fiskerinæringen. Flere mener holdningene enkelte menn i bransjen har til kvinner er et problem.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) fikk høre hva kvinnelige fiskere mener er til hinder for likestilling i fiskerinæringen.   Foto: Rune Kristian Ellingsen

nyheter>>

Ifølge fiskeridirektoratet hadde 360 kvinner og 9144 menn fiske som hovednæring ved utgangen av 2012. Dermed er det 25 menn for hver kvinne som primært lever av fiske.

Stortinget har bedt regjeringen lage en strategi for bedre likestilling, og i dag holdt regjeringen et nettmøte hvor ministeren fikk innspill fra noen av disse kvinnene.