Ledighetsøkning i Troms og Finnmark, men situasjonen er bedre enn i resten av landet

Hardest rammet er reiseliv- og transportbransjen. Nav forventer flere permitteringer også i utelivsbransjen.

Nav forventer at ledigheten vil fortsette å vokse i tiden fremover. Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix 

Alle som nå har blitt ledige på grunn av permittering oppfordres til å ta kontakt med oss i NAV for å undersøke mulighetene til kompetanseheving eller fullføring av videregående skole.

Grete Kristoffersen, fylkesdirektør i NAV Troms og Finnmark
nyheter>>

Per 12. januar er 4.440 helt ledige, og 2.297 delvis ledige i Troms og Finnmark, skriver Nav i en pressemelding.

Flere uten jobb

Ledigheten i Troms og Finnmark er på 3,4 prosent. I desember var tallene markant lavere, med 2,8 prosent helt ledige. Antall ledige har økt med 782 personer fra desember. Gjennomsnittet av ledigheten i Troms og Finnmark er fortsatt bedre enn i landet for øvrig, hvor 4,3 prosent er helt ledige.