Krever midlertidig park rett ved byggeplass og skipsindustri

I forbindelse med hotellbyggingen må Harstad Skipsindustri (HSI) lage en midlertidig park på den gamle verftstomta i sentrum.

PARK: Det skal bygges en midlertidig park mellom Fjordgata og det nye hotellet. Deler av dreieverkstedet tas vare på og er tegnet inn til venstre mot Fjordgata. SKISSE: A3 Arkitektkontor/Norconsult 

nyheter>>

HSI skal den nærmeste tiden rive det gamle snekkerverkstedet og dreieverkstedet for å lage atkomstvei til det 180 roms store hotellet som er under oppføring ytterst på kaia. Etter planen skal hotellet åpne i juni neste år. Men det er flere bygninger som er planlagt oppført der det nå står ubrukte verkstedbygninger.

RIVES: Nesten hele dreieverkstedet (nærmest) og snekkerverkstedet skal rives.   Foto: Thor Anders Angelsen

Krever midlertidig park

HIS har planer om å bygge tre boligblokker der bygningene som huset dreieverkstedet og snekkerverkstedet nå står. Blant annet skal HSI ta vare på dreieverkstedets fasade som vender mot Fjordgata.