Slik blir skolehverdagen for ungdomsskoleelevene

Kommunens ungdomsskoler er gått over til rødt nivå. Hva dette betyr varierer fra skole til skole.

På Seljestad ungdomsskole blir det både hjemmeskole og skoleundervisning fram til 18. januar.  Foto: Frank R. Roksøy

nyheter>>

Ingen av Harstads ungdomsskoler stenges som følge av nye råd og tiltak fra regjeringen.

Rektor ved Seljestad ungdomsskole, Ellen K. Andreassen, forteller til Harstad Tidende at elever veksler mellom hjemmeskole og fysisk undervisning i to uker.