Dette er den største næringen i Harstad

Dnb har i en analyse av næringslivet i Harstad kommet fram til at vare- og tjenestehandel er den største næringen i Harstad kommune.

Harstad sett fra sjøsiden.   Foto: Knut Godø

nyheter>>

Bankens ringvirkningsanalyse konkretiserer blant annet verdiene som en bedrift genererer, for eksempel i sykepleierstillinger, skolebøker, barnehageplasser et cetera.

Analysen er i utgangspunktet på fylkesnivå, men banksjef Trond S. Hansen i Harstad har fått brutt tallene ned slik at verdiskapingen i Harstad kommune kan presenteres.