– Vi ønsker barnehage med fire avdelinger

Utdanningsforbundet og Delta i Harstad stiller seg bak opprinnelig forslag til barnehageutbygging i Sørvik.

SØRVIK: Torsdag behandles barnehagesaken i kommunestyret.  Foto: Google maps (skjermdump) / privat (innfelt)

nyheter>>

Frank Rune Johansen, leder i Utdanningsforbundet i Harstad og Beate Ellefsrud Monsen, hovedtillitsvalgt i Delta i Harstad, sier at de ønsker at det blir bygd en barnehage med fire avdelinger i Sørvik for fremtiden.

– Etter vedtak om å bygge ny kino og bibliotek kommer det til uttrykk i saksdokumenter til utvalgsbehandlinger at man spesielt skal se på barnehage i Sørvik som salderingspost. Her foreslås det reduksjon fra fire til tre avdelinger, men at bygget skal være tilrettelagt slik at man enkelt kan bygge på en avdeling. Etter vår vurdering er dette ikke fremtidsrettet og offensivt for utviklingen av samfunnet i sørbygda, sier Johansen og Ellefsrud Monsen.