Korona gir ingen babyboom på UNN Harstad

Tall fra UNN viser at det ikke ventes en økning i antall fødsler i desember og januar.

LITEN EFFEKT: Nedstengning av harstadsamfunnet utløste ikke flere fødsler.   Foto: Colourbox

nyheter>>

Harstadværinger har ikke benyttet koronatiden og nedstenging av samfunnet fra 12. mars som anledning for å lage flere barn. Iallfall ikke enn hva som er normalt de foregående årene.

12. desember er det ni måneder siden Norge stengte ned på grunn av koronapandemien. Skoler og barnehager var stengt i mange uker, samtidig som hjemmekontor var hyppig brukt. Men dette har altså ikke gitt utslag i flere ventede babyer på fødeavdelingen.