Mener ungdom ikke tør å melde fra om rusbruk. – Det har blitt veldig, veldig strengt

Medlemmer av FAU ved Sortland ungdomsskole mener det har blitt vanligere at ungdommer ikke tør å si fra om andre ungdommers rusbruk.

FOU ved Sortland Ungdomsskole er bekymret fordi nasjonale undersøkelser viser at det er større problemer både med rus og på flere andre felt blant ungdom i Sortland enn i landet ellers.   Foto: Øyvind Aukrust

nyheter>>

I en pressekonferanse tirsdag viser FAU ved skolen til Ungdata-undersøkelsen fra i fjor, som viser at ungdommer i Sortland har større problemer enn gjennomsnittet i landet med både rus, psykiatri, helse og ensomhet.

Nå vil de starte opp et nettverk av foreldre hvor de kan snakke om problemer som oppstår, og arrangere en rekke av foredrag.