Kvinne må betale mer enn hun krevde i retten

En bedrift er frifunnet av Vesterålen tingrett etter at den ble saksøkt for brudd på Arbeidsmiljøloven. En ansatt som saksøkte bedriften må nå betale et større beløp enn hun krevde i erstatning.

Advokat Hanne Elise Skare vil lese dommen nøye før hun og hennes klient kan ta stilling til om dommen fra Vesterålen tingrett eventuelt skal ankes videre til Hålogaland lagmannsrett.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

nyheter>>

VOL skrev i midten av oktober at den ansatte krevde over 100.000 kroner i erstatning etter usaklig oppsigelse.

Ifølge en fersk dom fra Vesterålen tingrett er en liten bedrift frifunnet for beskyldningene om brudd på Arbeidsmiljøloven. Kvinnen som i tingretten tapte søksmålet, er dømt til å betale 126.284 kroner i saksomkostninger for bedriften hun tidligere var ansatt i. Det er mer enn det hun krevde i erstatning.