Fylkesmannen godkjenner Spaceport-plan

Fylkesmannen i Nordland har godkjent reguleringsplanen for Spaceport-anlegget i Børvågen. Norges fiskarlag nådde ikke frem med klagen, selv om fylkesmannen slår fast at det er gjort saksbehandlingsfeil.

PLAN: Odd Roger Enoksen i Andøy Space er glad for at reguleringsplanen for Andøya Spaceport nå er godkjent. – Vi satser på byggestart over nyttår, sier han.  Foto: Jørn Aune

nyheter>>

Kommunestyret i Andøy vedtok reguleringsplanen for Andøya Spaceport i Børvågen 2. mars i år. Norges fiskarlag mente at fiskerinæringens merknader til planen ikke ble tatt hensyn til og klaget derfor til fylkesmannen. Etter utsatt klagefrist, ble klagen ble sendt 16. april.

Fylkesmannen slår fast at Norges fiskarlag ikke fikk varsel om oppstart og forslag til planprogram. Fylkesmannen mener at resten av saksbehandlingen har vært i tråd med regelverket og godkjenner derfor planen.