Utvalg for oppvekst og kultur torsdag:

Vurderer nedskalering for planlagt barnehage: – Ikke en god løsning

Politikerne må prioritere. Kommunedirektøren anbefaler fortsatt fire avdelinger i nye Sørbygda barnehage.

KRITISK: Beboere i Sørvik frykter kapasiteten ved nye Sørvik barnehage blir sprengt hvis det ikke bygges fire avdelinger. Her er de ved nedlagte Sørvik barnehage. Saken skal opp til politisk behandling torsdag. Foto: Håkon Wikan 

nyheter>>

Etter at det ble flertall for ny kino og bibliotek i oktober, har kommunedirektøren blitt bedt om å vurdere de økonomiske konsekvensene av å redusere omfanget av allerede planlagte investeringer. En av de vedtatte investeringene som vurderes, er Sørbygda barnehage i Sørvik.


kio

– Vi mener at dette er en lokal sentralisering. Til slutt vil ikke folk bosette seg i Gausvik. Det er altfor tidlig å fjerne barnehagen.


Her vurderer politikerne å nedskalere fra planlagte fire avdelinger til tre. Det blir tema i Utvalg for oppvekst og kultur torsdag.