Kraftige kutt i skoler og barnehager: – Kan føre til negative utviklingstrekk hos barn og unge

Utdanningsforbundet i Harstad ved lokallagsleder Frank Rune Johansen uttrykker bekymring over forslaget til budsjett og økonomiplan for 2021–2024.

REAGERER: Lokallagsleder i Utdanningsforbundet i Harstad, Frank Rune Johansen, liker dårlig at kommunen foreslår kutt i årsverk i skoler og barnehager.  Foto: Privat

nyheter>>

I planen står det at det skal reduseres 19 årsverk i skoler og 6 årsverk i barnehager fram mot 2024. Samtlige tjenesteområder i kommunen må redusere med totalt 39 årsverk.

– Reduksjon i årsverk med bakgrunn i redusert elevtall og barnetall er argumenter som benyttes. Dette er likevel ikke i størrelsesorden lik kutt foreslått for oppvekstsektoren. Harstad kommunes beregninger av elevtallet tilsier en reduksjon på fem elever i denne perioden, mens antallet klasser reduseres med to fram mot 2024, sier lokallagslederen.