Kommunen har gitt tillatelse til å gjøre Bogen hotell om til leilighetsbygg

Formannskapet i Evenes vedtok tirsdag ombygging av Bogen hotell til et leilighetsbygg med 23 leiligheter samt påbygg og fasadeendring.

ENIGHET: Politikerne i formannskapet i Evenes sa ja til leilighetsbygg med 23 leiligheter i Bogen.  Foto: Evenes kommune

nyheter>>

Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i kommunedelplan for Bogen samt ombygging av Bogen hotell til leilighetsbygg ble enstemmig vedtatt. Utbygger er hotelleier Morten Kyltveit.

Statens vegvesen har i en tidligere høringsuttalelse advart mot at det gis dispensasjon fra kommunedelplanens arealdel om å bygge om Bogen hotell til leilighetskompleks. Nordland fylkeskommune har på sin side bedt om at det tas hensyn til merknader fra naboer, og forlanger at det stilles krav om avbøtende tiltak.