Bruker- og pårørendeundersøkelser for bedre tjenester: – En god måte å påvirke tjenestene på

Harstad Kommune vil være attraktiv hele livet, og ønsker tilbakemeldinger om hvordan. Nå spør de pårørende til beboere i institusjoner, brukere av hjemmetjenester og besøkende på helsestasjonen for barn om hva de kan bli bedre på.

Ønsker tilbakemeldinger: fagutvikler Katrine Edvardsen, enhetsleder Baard Haugen, kvalitetsrådgiver Birgitte Hangeland, enhetsleder Randi Kristensen, konstituert enhetsleder Aud Johansen og fagutvikler Linda Kvam Hanssen. Foto: Øivind Arvola 

nyheter>>

Kommunen gjennomfører ulike undersøkelser hvert år, med mål om å forbedre byens tjenester.

– Dette er en svært god måte for pårørende og brukere å komme med tilbakemeldinger på. Vi håper så mange som mulig vil svare, sier kvalitetsrådgiver i Harstad kommune, Birgitte Hangeland, i en pressemelding om høstens bruker- og pårørendeundersøkelser.

Undersøkelsene blir gjennomført i oktober, og finnes både digitalt og på papir. Resultatene vil bli presentert i 2021.

Påvirkningskraft

– Vi har hatt flere slike undersøkelser tidligere, og på noen områder scorer vi godt, og på andre områder ser vi at vi må forbedre oss. Dette er en god måte å påvirke tjenestene på, og det blir tatt på alvor innen hvert tjenesteområde, sier enhetsleder for heldøgns omsorg, Baard Haugen i pressemeldingen.

Han viser til konkrete eksempler på endringer som følge av lignede undersøkelser, som endret tidspunkt på måltider, en ansatt kulturmedarbeider, og innføringen av konseptet "Livsglede" for eldre.

Randi Kristensen, enhetsleder for bo og oppfølging, legger til:

– Vi er gjennom undersøkelsene blitt bedre på å se hva som er viktig for den enkelte. Dette er et godt verktøy for å se om vi er på rett vei, og det gir gode innspill til å videreutvikle tjenesten. Det kan også avdekke områder vi ikke er klar over, der vi kan forbedre oss, sier hun.

– Vi har fått tilbakemeldinger på at flere av våre brukere ønsker mer forutsigbarhet når de får tjenestene, og vi har blitt flinkere til å planlegge, men også ta i bruk ny teknologi slik at våre brukere får mer frihet til å gjøre sine ting, og ikke sitte og vente på oss, sier konstituert enhetsleder for hjemmetjenesten, Aud Johansen i pressemeldingen.