Gjorde spådommer til skamme:

Laget grønn eng i grustak

Bonde Terje Johnsen laget rett og slett gull av gråstein da han omformet et grustak til verdens vakreste eng.

SVÆRT BRA: - Timoteien vi høster neste år vil være svært bra for dyrene våre, sier bonde Terje Johnsen og pappa Jan Johnsen, som kaller seg for kårkaill.  Foto: Tormod Ivar Kjelseth

nyheter>>

Når Kveøybrua nå feirer sitt tiårsjubileum, kan bonde Terje Johnsen feire at han har fått 1200 kvadratmeter eller 12 mål ekstra høstingsjord i grustaket hvor entreprenøren hentet masser til byggingen av brua. Enkelte av naboene var litt skeptiske til engprosjektet i grusholla. En trodde at det ville bli et ishull istedenfor eng. Men bonden har gjort ordene til skamme.

KVEØYBRUA 10 ÅR Det ble hentet 500.000 kubikk jord og stein fra grustaket.   Foto: Tormod Ivar Kjelseth

Ti år siden Kveøyforbindelsen sto ferdig: – Ble en kjempedag

Den 24. september var det ti år siden Kveøyforbindelsen sto ferdig, styret valgte derfor å invitere folk til en marsj søndag 27. september. – Det ble en kjempedag med sol, omtrent vindstille og cirka 50 stykker som møtte opp for å gå fra Hinnøy-sida og over brua og til Kveøya.


Drenerer seg selv

– Det kom noe ekstra godt ut av brubygginga?