Vil forskjønne i Nyksund

Arkitekt Svein Erik Tøien har laget et utkast til en løsning der snuplassen i Nyksund får en kraftig oppgradering. Hensikten er å bedre trafikkforholdene og samtidig gi et miljø-løft til stedet.

Perspektiv fra nord.  Foto: Sivilarkitekt Svein Erik Tøien i selskapet Nyksundark.

nyheter>>

I midten av august i år ble det avholdt et møte mellom Øksnes kommune og mange aktører med adresse Nyksund. Her ble det blant annet snakket om tiltak for oppgradering av infrastruktur i det gamle fiskeværet. Blant tiltakene som ble omtalt var reparasjon av nordre del av havnemoloen, og anlegg av snuplass i dette området.

– Undertegnede har nå skissert utkast til løsning av snuplass, med fokus på å gi området et miljø-løft, samtidig som situasjonen fungerer best mulig for snuing av kjøretøy uten rygging, sier sivilarkitekt Tøien i selskapet Nyksundark i et skriv til kommunen.