Kongsvik og Tovik:

Tjeldsund-ordfører på tur med "Tjukkas-gjengen" og Tovik Velforening

– Slike turer er også en god anledning for ordfører til å møte innbyggerne i en mer uformell setting, sier Janne Johansen, enhetsleder kultur og folkehelse i Tjeldsund Kommune.
nyheter>>

I år arrangerte Tjeldsund kommune to ordførerturer i kommunen.

En ble arrangert i Kongsvik, hvor «Tjukkas-gjengen» stod som arrangør. De guidet turen, fortalte om lokalhistorie, og de serverte deilig mat i Kongsvik sykkelpark. "Tjukkas-gjengen" fortalte også om de lokale turmulighetene i området, og i den anledning foretok ordføreren en avduking av en ny informasjonstavle om turer i Kongsvikdalen.