Må bruke 30 millioner av sparepengene

Kommunedirektør Hugo Thode Hansen orienterte økonomiutvalget om at Harstad kommune styrer mot et negativt resultat i 2020 på 30 millioner kroner.

Kommunedirektør Hugo Thode Hansen sier kommunen styrer mot et negativt resultat i 2020 på 30 millioner kroner.  Foto: Frank R. Roksøy

nyheter>>

Underskuddet skal dekkes inn av oppsparte midler.

Covid-19 og skatteinngangen gjør situasjonen noe usikker.